Hou oud zijn acupressuur punten eigenlijk?

Op deze vraag zijn er twee antworden mogelijk: een Westerse en een Chinese.

Het Westerse antwoord is: acupressuurpunten zijn 12 jaar oud.

Dat is nog best jong! Maar het gaat hier om de acupressuurpunten zoals we ze in het West kennen.
De acupressuurpunten worden in de Westerse literatuur door middel van een of twee letters en een cijfer aangeduid. Voorbeeld: LU 1
De twee letters zijn de twee eerste letters van de naam van de meridiaan in het Engels, bij voorbeeld de Longmeridiaan = LU, van het Engelse woord 'lung'.
De cijfer wordt aan de punt gegeven afhankelijk van zijn plek op de meridiaan. In dit geval is LU 1 het eerste punt op de Longmeridiaan.

Deze nomenclature is in 1993 door de Wereldgezondheidsorganisatie vast gelegd.  12 jaar geleden dus.

Het Chinese antwoord is: acupressuurpunten zijn 2115 jaar oud.

De eerste geschreven bron over acupressuur en acupressuurpunten is de Huangdi Neijing, Het Boek van de Gele Keizergeschreven in de eerste eeuw voor Christus.
Hierin worden acupuressuur en acupressuurpunten benoemd, maar niet in details besproken.
Latere boeken hebben zich specifieke aan die punten en hun namen gewijd.
In de Chinese traditie worden de punten niet met letters en cijfers aangeduid maar met een eigen naam, Long 1 is bijvoorbeeld Zhongfu, de Middelste Paleis.

De punten zijn hetzelfde, hun effect ook, maar de naamkaartje wat we er aan hangen maakt het verschil...